Thuisfysiotherapie - Fysiotherapie 90
15930
page-template-default,page,page-id-15930,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Thuisfysiotherapie

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven. Om dat te realiseren is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuisfysiotherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

 

Voor wie

  • Kwetsbare Ouderen
  • Chronisch Zieken
  • Palliatieve Zorg
  • Mantelzorgers

 

Werkwijze

Thuiszorgtherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten die hiervoor een aanvullende opleiding hebben gevolgd. De thuiszorgtherapeut komt meestal bij u thuis, hiervoor is een verwijzing nodig. De thuiszorgtherapeuten hebben als doel om vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, mantelzorgers, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, etc.

Inhoud therapie

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker hulp nodig op het gebied van beweeglijkheid, evenwicht, staan en lopen. Ook is – individueel gerichte – valpreventie voor deze groep vaak heel belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL- training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast kan de thuizzorgtherapeut een ondersteunende rol spelen voor de mantelzorgers door adviezen en voorlichting over bijvoorbeeld til handelingen of over ziektebeelden. Voor al deze hulpvragen kan een thuiszorgtherapeut ingeschakeld worden.

 

Vergoeding en verzekering

Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen hieruit vergoed. Mocht u niet aanvullend verzekerd klik dan hier voor onze tarieven.

Photo by Bruce Mars